Nickname Real Name City Country
  Yanvi(Max)
  yanykin
  yaomon17Kyle SunUnited States
  yeeeaahhh
  YerzmyeyMichal B.KrakovPoland
  Yoki
  York
  YpritSavely IvankovMinskBelarus
  YurikYuri KholodkovNovosibirskRussia
  YurkaSaratovRussia
  yury.fokin.92Yuri FokinMoscowRussia
  Virtual TR-DOS Authorz Database / 11 of 2637 authorz
02.03.2024