Nickname Real Name City Country
  yaomon17Kyle SunUnited States
  yeeeaahhh
  YerzmyeyMichal B.KrakovPoland
  Yoki
  York
  YpritSavely IvankovMinskBelarus
  YurikYuri KholodkovNovosibirskRussia
  YurkaSaratovRussia
  Virtual TR-DOS Authorz Database / 8 of 1897 authorz
05.12.2020